Digistrategia auttaa kirjailijuuden rakentamisessa

Nykykirjailijan täytyy näkyä netissä menestyäkseen. Digitaaliset alustat, kuten some, blogit ja kotisivut ovat (tai niiden pitäisi olla) itsestään selvä osa kirjailijan markkinointisuunnitelmaa. Välttääksesi stressiä ja hämminkiä tarvitset selkeän suunnitelman markkinoinnille netissä – tässä auttaa selkeä digistrategia. 

Digistrategia saattaa kuulostaa yritysmaailman jutulta, mutta siitä voi oikeasti olla paljon apua omassa markkinointityössäsi. Jos haluat myydä kirjojasi, sinun täytyy välillä ajatella yrittäjän tavoin, vaikka sinulla ei varsinaisesti olisikaan omaa yritystä. Olet varmasti miettinyt, miten markkinoisit kirjaasi – pitäisikö kierrellä kertomassa teoksestasi kirjakaupoissa, tulisiko yrittää tavoittaa lukijoita somessa, olisiko hyvä laittaa ilmoitus johonkin lehteen? Digistrategiasi on osa laajempaa markkinointisuunnitelmaasi, ja siihen sisältyy kaikki kirjailijuuteesi liittyvä nettimateriaali. Materiaali voi tarkoittaa muun muassa kotisivuasi, somea, blogia, uutiskirjettä, keskustelufoorumeita joilla olet aktiivinen, hakukoneoptimointia – lyhyesti sanottuna kaikkea kirjailijanimelläsi tapahtuvaa toimintaa verkossa.

Digimaailma voi joskus tuntua ylivoimaiselta. Jokaisella alustalla on tusinoittain erilaisia toimintoja, käyttötapoja on yhtä paljon kuin käyttäjiä, ja kaiken lisäksi on lakeja ja säädöksiä, joista tulisi olla kärryillä. Digistrategian laatiminen voi olla yksi tapa konkretisoida suunnitelmia ja karsia materiaalia, mutta samalla se on myös oiva keino rakentaa pohjaa tulevaisuuden työlle. Tässä muutamia käytännön vinkkejä:

Tee muistiinpanoja

Aloita kirjaamalla ylös ajatuksiasi –  jo liuskakin riittää alkuun pääsemiseksi. Strategian laatimisen myötä sinulle selkenee, kuinka jatkossa kannattaa toimia ja mihin pitäisi vielä panostaa enemmän. Jos mieleesi juolahtaa jokin loistava markkinointi-idea, esimerkiksi skypevierailu jollakin nettisivulla tai Facebook-sivuston avaaminen, kirjaa se muistiin! Tarpeen tullessa voit päivittää listaasi ja kirjoittaa huomiota siitä, mikä on toiminut erityisen hyvin. Kirjoittaminen auttaa sinua myös näkemään yhteyksiä eri asioiden ja toimintatapojen välillä.

Aseta tavoitteita

Toivottomuuden tunne digimarkkinoinnissa voi johtua siitä, ettei sinulla ole mielessäsi selkeää tavoitetta. Ilman selkeää maalia markkinointi voi muuttua päämäärättömäksi haahuiluksi – kannattaa siis ajatella pitkällä tähtäimellä. Pohdi mielessäsi tavoitteita ja konkreettisia toimia niiden saavuttamiseksi: Haluatko myydä kirjoja? Voitko edistää teostesi myyntiä esimerkiksi olemalla aktiivinen netissä? Edustaako kirjasi jotakin tiettyä genreä, jonka keulahahmoksi haluaisit ruveta? Miten voisit koota uusia lukijoita helposti tavoitettavaksi ryhmäksi? Haaveileitko kenties pitäväsi luennon potentiaalisille lukijoille? Toki tavoitteesi voi olla jokin mitattavakin asia, esimerkiksi tietty määrä ladattuja e-kirjoja, mutta muistathan, että myös vaatimattomat tavoitteet ovat tärkeitä. Loppujen lopuksi on kuitenkin kyse kirjasi tekemisestä tunnetuksi ja uskollisten lukijoiden löytämisestä. Tämä kaikki tapahtuu askel kerrallaan.

Keskity nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen

Arvioi, missä olet tällä hetkellä. Yleensä omakustannekirjailija ei aloita tyhjästä, vaikka niin voisi luulla. Olemme kirjoittaneet aikaisemmin LINKKI digitaalisesta näkyvyydestä LINKKI, ja luultavasti sinullakin on jonkinlainen pohja, jolle voit oman kirjailijaprofiilisi netissä rakentaa. Todennäköisesti sinulla on Facebook-tili, jota voit käyttää markkinoinnissa, tai ehkä bloggaat tai päivität kirjoittamiseen liittyviä kuvia Instagramiin. Tulevaisuutta on helpompi suunnitella, kun tietää mistä lähteä liikkeelle.

Kannattaa pitää mielessä, että digitalisaatio ottaa jatkuvasti uusia askelia nyky-yhteiskunnassa. Muutokset heijastuvat myös kirja-alaan: on mahdotonta tietää, mikä alusta on pinnalla muutaman vuoden kulutta tai mikä alusta toimii tulevaisuudessa lukijoiden kohtaamispaikkana. Siksi strategiaa läpikäydessä on syytä keskittyä lyhyempiin ajanjaksoihin, vaikka sinulla olisikin mielessäsi jokin pitkän tähtäimen tavoite. Muista myös jättää tilaa muutoksille äläkä haukkaa liian isoa palaa kerrallaan. Prosessi säilyy hallittavana, kun keskityt lähitulevaisuuteen – esimerkiksi seuraavaan sesonkiin tai seuraavaan puoleen vuoteen. Lähitulevaisuuteen keskittyvässä suunnittelussa on sekin etu, että mikäli valitsemasi strategia ei toimi, voit muuttaa suunnitelmiasi joustavasti ilman, että joudut miettimään koko tulevaisuutesi uusiksi.

Mitä seuraavaksi?

Tässä vaiheessa sinulla tulisi olla mietitynä jokin pitkän aikavälin tavoite ja kuinka kauan aikaa aiot käyttää suunnitelmiesi toteuttamiseen. Mietitäänpä seuraavaksi kuinka voit lähestyä lukijoitasi:

Aloita valitsemalla, mitä kanavia haluat markkinoinnissasi käyttää, ja kehittele sitten jokaiselle kanavalle oma toimintasuunnitelmansa. Hyvä tapa muotoilla strategiaa on kirjata ylös yleisiä tavoitteita (esimerkiksi “tutustu lukijoihin”) ja listata muutamia konkreettisia aloitteita (“perusta Facebook-sivu”). Suunnitellessa on täytyy kuitenkin muistaa eri kanavien väliset erot ja media-alustojen yksilölliset rajoitukset. Esimerkiksi Facebook sopii loistavasti kuulumisten vaihtamiseen, kun taas toimittajien tavoittamiseksi kannattaa käyttää Twitteriä.

Kotisivut

Onko sinulla omat kotisivut? Jos et vielä omista kotisivuja, kannattaa pohtia tarvitsetko niitä ollenkaan. Henkilökohtainen verkkosivu voi tuntua pakolliselta jutulta, mutta nykyään kirjailijoiden kotisivuilla ei ole enää samaa painoarvoa kuin aikaisemmin. Kotisivujen perustaminen voi olla myös kallista (oma verkko-osoite maksaa), ja vaihtoehtoisia kanavia viestintään löytyy runsaasti. Voit esimerkiksi käyttää blogiasi kotisivuna, jossa jaat tietoa kirjoittamisestasi ja julkaisemistasi kirjoista. Facebook-sivu toimii sekin loistavana paikkana jakaa kirjauutisia. Mikäli sinulla kuitenkin on jo kotisivut, muista pitää huolta sivujesi käyttäjäystävällisyydestä ja päivittämisestä. Pohdi myös seuraavia asioita: Toimiiko sivujen suunnittelu? Puuttuuko sivuiltasi jotakin olennaista, vai onko asioita ja linkkejä liikaa? Jos päädyt panostamaan yleiseen näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa kotisivujen sijaan, kiinnitä huomiota siihen, että eri alustoilta löytyy tarpeeksi tietoa sinusta kirjailijana. Lukijoiden ja toimittajien tulee myös tietää, mistä teoksiasi voi ostaa ja kuinka sinuun saa yhteyden.

Sosiaalinen media

Kuten jo aiemmin painotimme LINKKI digitaalista näkyvyyttä käsittelevässä jutussamme LINKKI: on tärkeää, että näyt netissä, mutta sinun ei tarvitse somettaa kaikilla alustoilla. Neuvommekin sinua keskittymään laatuun määrän sijaan. Minkä sovelluksen tunnet parhaiten, entä minkä alustan kautta voisit tavoittaa uusia lukijoita kirjallesi? Sinun ei esimerkiksi tarvitse olla Twitterissä vain siksi, että kaikki muut kirjailijat käyttävät kyseistä palvelua. Vaihtoehtoisesti voit olla velho Intagramissa ja jakaa mahtavia kuvia tai oivalluksia kirjoittamisesta. Muista olla aktiivinen, kiinnostava ja – ennen kaikkea – pidä hauskaa!

Uutiskirje

Vakiintunutta lukijakuntaa voi lähestyä aika ajoin sähköpostiin ilmestyvällä uutiskirjeellä. Tosin uutiskirjeet voivat helposti muuttua ärsyttäviksi, minkä takia kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että säännöllisesti ilmestyvät kirjeet pysyvät informatiivisina ja kiinnostavina. Älä jumitu lukkiutuneisiin ajatusmalleihin – jokaisen kirjeen ei tarvitse alkaa samalla tervehdysfraasilla (”olen julkaissut uuden kirjan”). Uutiskirjettäsi tilaavat todennäköisesti ne kaikkein uskollisimmat fanisi, joten muista lähestyä heitä ystävälliseen ja henkilökohtaiseen sävyyn.

Lopuksi

Kannattaa pitää mielessä, että suuria tavoitteita ei saavuta ilman välietappeja. Unohda hypetyksen tavoittelu äläkä keskity pelkästään siihen, miten saisit mahdollisimman paljon tykkäyksiä. Etenkin markkinoinnin alussa ajatukset kohinasta sosiaalisessa mediassa voivat kuulostaa houkuttelevilta, mutta yleensä lukijoiden huomiota on turha pakottaa. Lisäksi sattumalla on suuri osuus nopeissa menestymistarinoissa – ei niinkään laadulla, jonka luominen vie aikaa. Keskity hiomaan digistrategiaasi niin konkreettiseksi kuin vain mahdollista, jotta saat tulevaisuudellesi hyvän ja kestävän pohjan.

Noora Vaakanainen

Noora Vaakanainen