Ilse Mari Berglin

Allt du bör veta om bokomslag

Don’t judge a book by its cover säger det engelska ordspråket, men när det gäller böcker så är omslaget trots allt väldigt viktigt. Ilse-Mari Berglin är formgivare och ansvarig för digitala omslag på Bonnierförlagen och här besvarar hon alla frågor du kan tänkas ha om bokomslag.

Hej Ilse! Hur viktigt är ett bokomslag?
Hej! Jätteviktigt. Det är viktigt på så många olika sätt. Om man ser från marknadsperspektivet så är det omslaget som ska sälja boken eftersom det är det första du ser av boken utan att veta något om den.

Om man ser från bokens perspektiv, alltså hur man läser, så är omslaget den första ingången. Det är omslaget som ska lotsa dig in i berättelsen. Därför är det viktigt att omslaget på något sätt är kopplat till innehållet, så att man ska känna sig lockad att öppna boken och tänka: om det här finns här, vad kan det då finnas där? Det gäller inte bara omslaget utan formgivningen av hela boken: att man steg för steg leds genom berättelsen.

Det är omslaget som ska lotsa dig in i berättelsen. Därför är det viktigt att omslaget på något sätt är kopplat till innehållet.

Vad ska man tänka på när man gör ett omslag?
Om vi begränsar oss till framsidan av boken så finns det några enkla regler att förhålla sig till. Det är synlighet, kontrast och impact (ett annat ord för slagkraftighet). Det sistnämnda får man vara varsam med, då det helt beror på vilken typ av bok man gör omslag till. Till exempel ska i regel en finstämd litterär berättelse skilja sig rent visuellt från en mer actionbetonad deckare. Synligheten och kontrasten blir oftast bra om omslagsbilden funkar i mycket liten storlek. Cirka en centimeter är en bra utgångspunkt eftersom det är så litet omslaget faktiskt är på de flesta platser i vår digitala värld.

Skriver du flera böcker i en serie är det klokt att försöka visa det med omslagen. Om det finns en samhörighet mellan böckerna är det alltid bra att visa det formmässigt för då hjälper man läsaren att förstå att böckerna hänger ihop.

Synligheten och kontrasten blir oftast bra om omslagsbilden funkar i mycket liten storlek. Cirka en centimeter är en bra utgångspunkt eftersom det är så litet omslaget faktiskt är på de flesta platser i vår digitala värld.

Hur ska man tänka kring förhållandet mellan bokomslaget och bokens innehåll?
Det beror på vad det är för typ av bok. En lyrikbok kan gärna vara abstrakt och nedtonad i sitt uttryck medan en barnbok oftast är en explosion av färg och form med mycket illustrationer. Sen har varje genre sitt visuella uttryck; deckare är ofta mörka, romantiska böcker har ofta lättsamma blomdekorationer eller kärlekspar på framsidan och så vidare. Man kan med fördel försöka hitta en ton i innehållet som får avspegla sig på omslaget och använda genren som en riktlinje.

Kan det vara smart att försöka bryta lite mot mönstret?
Ja, jag tycker att det kan finnas en poäng med att gå ifrån det typiska för genren om man vill att boken ska synas bättre i sin nisch.

Hur svårt skulle du säga att det är att göra ett snyggt omslag på egen hand?
Snyggt är en term som är så subjektiv – det som är snyggt för dig är kanske inte snyggt för mig. Det är både svårt och lätt att göra omslag, allt beror på vilken nivå man lägger sig på. Om man är ny inför uppgiften så kan det vara bra att besluta sig för detta innan och titta på omslag för att skapa sig en uppfattning om vad man själv tycker är bra. Det är alltid bra att studera andras arbete och framförallt titta tillbaka på äldre omslag, historien har mycket att lära oss.

Titta gärna lite extra på hur typografin ser ut, för den kan avslöja en hel del om hur du uppfattar omslaget och boken. Sen är det naturligtvis bra om färg och form överensstämmer med det du vill att din bok ska signalera.

Är det framförallt omslagets framsida som är viktig?
Om det är en e-bok så är svaret oavkortat ja, men gäller det en fysisk bok är alla delarna lika viktiga. Ryggen är den del som syns i din bokhylla, baksidan har information om bokens innehåll och tillsammans med framsidan paketerar det en berättelse. Sen faller det sig ofta naturligt att man lägger mest formmässig information på framsidan eftersom det är den som syns först hos både den fysiska och den digitala bokhandlaren.

Det faller sig ofta naturligt att lägga mest formmässig information på framsidan eftersom det är den som syns först hos både den fysiska och den digitala bokhandlaren.

Finns det något som inte alls funkar och som man inte ska ha på ett omslag?
Återigen beror det på om vi pratar om ett digitalt omslag eller ett omslag för en fysisk bok. Det digitala omslaget är mer begränsat än det fysiska, att till exempel använda samma färg på texten som på bakgrunden i ett digitalt sammanhang tappar helt sin betydelse till skillnad från när man gör något liknande med en fysisk bok. På den fysiska bokens omslag kan man laborera med det taktila genom att prägla en text som har samma färg som bakgrunden för att på så sätt uppnå en viss känsla.

Gör du mycket research om författaren och boken när du själv gör omslag?
Ja, så mycket som möjligt. Allra helst så vill jag läsa en del i boken innan jag gör omslaget, men det är inte alltid möjligt rent tidsmässigt. Det kan räcka med att läsa om boken och om författaren. Jag skulle rekommendera att om man ska göra ett omslag så bör man läsa åtminstone halva boken och verkligen få en känsla för innehållet. För det finns bilder i den känslan. Man kan få en bild av blåbärsris på andra sidan i en bok och då kanske man bär med sig den känslan i hela boken, och då är det kanske ett blåbärsris som man ska ha på framsidan.

Har du något eget favoritomslag?
Det är jättesvårt att svara på, jag tycker om så många olika. Jag tycker väldigt mycket om Sara Rapp Acedos omslag. På en fysisk bok så kan det handla om så mycket, inte bara omslaget utan också själva inbindningen av boken och hur man utnyttjar bokens snittyta. Ett bra exempel på en väl utnyttjad snittyta är boken Bad feminist av Roxane Gay som är formgiven av Bastion Studio Lab.

Bad feminist

Bad feminist av Roxane Gay har ett annorlunda snitt i form av ett mönster. Ilse är inte ensam om att gilla dess utseende, boken var nämligen en av de som vann Svensk bokkonst 2015.

På den digitala sidan är Kerstin Ekmans nya omslag – som är framtagna inom Backlistprojektet – favoriter just nu. Formgivaren Eva Wilsson har verkligen lyckats fånga den Ekmanska känslan av skog, Norrland och lite elände.

Hur är det att jobba med bokomslag?
Jätteroligt! Det är något nytt varje gång, det är alltid en ny berättelse att ta hänsyn till. Det roligaste är variationen och att få göra omslag själv. Men det är också oerhört roligt att arbeta med andra formgivare och ta del av deras kreativa processer.

Utmaningen med att ställas inför något nytt varje gång är bland det roligaste. Det är flera olika komponenter att ta ställning till när man gör ett bokomslag. Till exempel typografin som jag tidigare nämnde berättar mycket om boken.

Typografin på omslaget berättar mycket om boken.

Apropå att det är många olika komponenter, kan det vara så att det är olika personer som gör olika delar av omslaget?
Ja, så kan det faktiskt vara. Om en illustratör har fått i uppgift att göra en bild till ett omslag kan det många gånger vara så att man tar in en annan formgivare för att typografera omslaget. Utöver det så är förlaget – redaktören, författaren, förläggaren, förlagets formansvariga samt någon från marknadsavdelningen – också inblandade. Så det är många olika personer som är inblandade i omslaget till varje bok som ges ut. Och det är för att det ska bli så bra som möjligt, en optimal slutprodukt.

Kan det vara positivt att inte ha så mycket erfarenhet av just formgivning av bokomslag?
Ja, det tycker jag att det kan vara. Jag tror att man i den sitsen kan tillföra något nytt, tänka utanför lådan så att säga.


Vill du ha hjälp med omslaget till din bok? Lugn, vi hjälper dig! Om du vill satsa på din bok kan du kika på vår tjänst Unikt bokomslag via Young Art som vi har tagit fram i samarbete med agenturen Young Art. De skapar då ett unikt bokomslag som anpassas efter dina önskemål. Om du vill ha ett enklare omslag kan vi hjälpa dig också, med vår tjänst Bokomslag (bas) skapar vi ett omslag åt dig med en bild du väljer själv.

Vill du skapa ditt bokomslag på egen hand eller ta hjälp av en formgivare som du själv har kontakt med? Instruktioner för hur du skapar omslag för våra olika format hittar du i så fall här: Omslagsintruktioner.

Ludvig Persson

Ludvig Persson

Språkvetare med egna författardrömmar och en förkärlek för bildspråk, bollsporter och bibliotek.