New York

Rapport från Digital Book World Conference 2016

7 – 9 mars besökte jag Digital Book World Conference i New York. Det är en årlig konferens som täcker in och berör de utmaningar och möjligheter bokbranschen står inför, med fokus framförallt på den digitala transformationen som vi just nu går igenom.

Ur ett bokbranschperspektiv är det alltid intressant och inspirerande att se att självpublicering är så etablerat på den amerikanska marknaden. I alla analyser, i all samlad data, i allt prat om bokmarknaden har självpublicerade titlar sin självklara plats och sin beskärda del av kakan.

Här nedan följer några korta noteringar om hur marknaden ser ut i USA just nu:

  • 50 % av e-böcker utgivna i USA är självpublicerade. I Sverige förs inte ens någon statistik på detta – verkligen skillnad i vilken genomslagskraft självpublicering har haft, men jag är övertygad om att vi snart ser en förändring även här hemma.
  • Priset för självpublicerade titlar har gått upp, amerikanerna kan och vågar ta mer betalt för sina böcker.
  • Tryckta böcker har ökat i försäljning och är ett viktigt format även för självpublicerade författare, där e-boken tidigare var det enda (iallafall nästan) formatet som självpublicerade titlar kom ut i. Intresset för ljudböcker har också ökat bland självpublicerade författare även om den totala marknaden för ljudböcker inte är så framgångsrik som här i Sverige.
  • Många pratade på konferensen om att självpublicerade författare är riktigt bra på att veta hur de ska kommunicera med sina läsare, framförallt via sociala medier. De har kommit mycket längre än traditionella förlag som har mycket att lära av hur självpublicerade författare interagerar med sina läsare.
  • Många självpublicerade författare har idag blivit så stora och framgångsrika att de startar sina egna imprints (underförlag) och förlägger andra författare. De vet vad självpublicerade författare vill ha hjälp med och de har själva använt sig av kreativa marknadsföringskanaler och marknadsverktyg som traditionella förlag inte känner till eller använder sig av. Det gör att de stora förlagshusen upplevs som gammalmodiga och ”efter” sin tid.
  • Självpublicerade författare blir frustrerade när förlagen misslyckas med att nå läsarna och bygga en plattform för författaren. Det ställer större krav på förlagen, och många förlag gör noggrann research innan de skriver kontrakt med en självpublicerad författare så att de vet hur de ska gå vidare och hur de ska anpassa sig till vad författaren vill. Det är tydligt att många av de stora namnen ställer höga krav på förlagen för att ens överväga att skriva kontrakt. Mike Shatzkin, guru inom förlagsbranschen, säger såhär: “Publishers compete with indie authors”. Det är helt klart många av de självpublicerade författarna som sätter agendan!
  • En vanlig fråga många självpublicerade författare har är vilken typ av redaktionell hjälp de behöver och hur de hittar bra och kompetenta redaktörer. Detta visar på att det finns behov av tjänster som erbjuder redaktionell hjälp och som har kompetens inom bokproduktion, och lär författarna vilka resurser de behöver anlita.

Digital Book World Conference må vara slut för i år, men transformationen pågår såklart fortfarande – och framtiden ser ljus ut för de författare, förlag och självpubliceringstjänster som vill och vågar utmana sitt sätt att arbeta och vågar ta steget in i den digitala världen!

Rebecka Leffler och Jim Zetterlund

(Inte) business as usual med Rebecka och Jim. Vem vet vad som pågår…

Rebecka Leffler

Rebecka Leffler

Head of Business Development på Type & Tell.