isbn nummer ean type and tell

Vad är ISBN och varför behöver jag ett?

Anna Andersson och Anna Andersson. Vad skiljer dem åt? Visst har vi alla personlighetsdrag och utseende som gör oss unika. Men på pappret – vad skiljer Anna och Anna åt. Jo, det enklaste sättet att identifiera människor på är personnumret. Och hur är det då med böcker? Hur kan vi urskilja all världens titlar från varandra på ett smidigt sätt? Svaret är: ISBN.

Ett ISBN är ett nummer som ger en bok dess identitet, likt våra personnummer. Numret är internationellt och används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att just kunna skilja böcker åt. Det står för International Standard Book Number och trots att numret är frivilligt kan det på vissa håll finnas krav på det. Ska du till exempel ge ut en bok via Type & Tell behöver du ha ett ISBN-nummer. Skapar du däremot en bok för privat bruk behöver du det inte.

Och bli inte lurad, fastän det kan låta så ger ett ISBN inget upphovsrättsligt eller juridiskt skydd till din bok. Vill du skydda boken, eller kontrollera om en titel är upptagen, behöver du kontakta Bolagsverket.

ISBN ger inget upphovsrättsligt eller juridiskt skydd

Historien om numret

ISBN skapades först i Storbritannien 1966 och antogs kring 1970-talet som internationell standard för tryckta medier. Idag används det standardiserade numret i över 160 länder.

Numren, som från början var tiosiffriga, ändrades 2007 eftersom man insåg att de skulle bli otillräckliga. En förändring gjordes till trettonsiffriga nummer och de blev även kompatibla med streckkodssystemet EAN. EAN-systemet används av handeln och det är streckkoden som ditt ISBN kombineras med.

Så här fungerar ett ISBN

Numret består av fem delar som alltid inleds med bokstäverna ”ISBN”:

  1. Prefix – alla ISBN inleds med prefixet 978.
  2. Områdesbeteckning – för nationellt, geografiskt eller språkligt bestämda områden (Sverige har till exempel 91).
  3. Förlagsbeteckning – vilket förlag boken ges ut genom. Publicerar du genom Type & Tell kan du välja i din profil vilket förlag du vill ska anges. Har du till exempel ett eget förlag kan du ange det. Skriver du inte något i din profil anges Type & Tell som utgivande förlag. Dock är det alltid du som är ansvarig utgivare för din bok, avsett om du publicerar med eller utan förlag.
  4. Titelbeteckning
  5. En kontrollsiffra

Detta är ett ISBN-nummer: ISBN 978-91-7000-150-5

Vad behöver du som självpublicerar tänka på?

Först och främst behöver du veta hur numret ska tryckas på och i boken. I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga. Skapar du din bok med Type & Tells bokeditor trycks numret längst bak i bokens inlaga. Om du själv sätter din bok och utformar omslaget brukar ISBN även tryckas på titelbladets baksida och utvändigt ovanför EAN-koden. EAN-koden (streckkoden) kan tryckas utvändigt på baksidan, om du vill att din bok ska säljas.

Publicerar du genom Type & Tell skapas streckkoden automatiskt från ditt ISBN och kan laddas ner på den sida där du laddar upp ditt omslag. Ansöker du själv om ISBN får du ingen streckkod utan du behöver själv omvandla ditt nummer till streckkodssystemet och sedan ta fram en streckkod. Information om du gör det har Kungliga Biblioteket. Planerar du inte sälja din bok behöver du ingen streckkod.

Flera nummer för olika format och förlag

Olika former av en publikation kräver separata ISBN. Det betyder att om du vill du ge ut boken som inbunden, pocket, ljudbok, e-bok och punktskrift behöver du fem separata nummer. Ger du ut boken på flera olika språk kräver de olika språken även olika ISBN.

Trycker du en ny upplaga av din bok utan ändringar krävs inget nytt ISBN. Men har du däremot gjort ändringar i boken (ny sättning, omarbetningar, nytt format och liknande) kan nytt nummer behövas. Ska du ge ut din självpublicerade bok hos ett förlag behöver den ett nytt ISBN, eftersom numret är en identifikation både för boken och för förlaget.

Du hittar riktlinjer för om du behöver förnya ditt ISBN och svar på specifika frågor hos Kungliga Biblioteket.

Så här gör du för att få ett ISBN-nummer till din bok:

  • Publicerar du med Type & Tell kan du välja att få ett ISBN-nummer tilldelat till din bok utan kostnad, då fixar vi det!
  • Eller så kan du själv ansöka om ett ISBN via Kungliga bibliotekets kostnadsfritt

För att själv kunna ansöka om och få ett svenskt ISBN-nummer behöver du som utgivare ha en svensk utgivningsadress, oavsett i vilket land du planerar att sälja din bok. Får du ett ISBN via Type & Tell gäller detta inte eftersom det våra kontaktuppgifter som anges.


Andra standardnummersystem du kanske vill ha koll på:

  • ISSN (International Standard Serial Number) tilldelas fortlöpande resurser såsom tidskrifter, tidningar och årsböcker.
  • ISMN (International Standard Music Number) identifierar musik.
  • URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic Number) är ett unikt och permanent nummer som identifierar elektroniska resurser på nätet, till exempel en html eller en pdf.

Källa: Kungliga Biblioteket

Maja Lind

Maja Lind

Digital marknadsförare på Type & Tell tillika retoriker som älskar deckare, poddar om brott och straff och franska bulldogs.