bild på mobil med naratus app, ljudbokstjänst för barn

Normkritisk ljudbokstjänst för barn vill hitta samarbeten med egenutgivare

Naratus är en nytänkande ljudbokstjänst för barn. De vill inte bara vara underhållning utan också ett stöd i barnets utveckling. Genom ett normkritiskt förhållningssätt och en transparent intäktsfördelning vill de hitta samarbeten med egenutgivare och småförlag. 

Jacob Landin, grundare och VD, är själv förälder och drivs av utveckling av tjänster och produkter för barn. Under de senaste åren har har jobbat med Sveriges mest framgångsrika energibesparingsprojekt för förskolan, appkoncept för ökad rörelse hos barn och inte minst bidrag till ökad läskunnighet genom ljudböcker för barn och ungdom – Naratus.

Det är min övertygelse att vi vuxna kan hjälpa våra barn att få en stark värdegrund genom den kultur de konsumerar.

”Det är min övertygelse att vi vuxna kan hjälpa våra barn att få en stark värdegrund genom den kultur de konsumerar. För ett drygt år sedan grundade jag därför Naratus tillsammans med papporna Simon Habtemikael och Marcus Fredriksson.”

Vad är Naratus?

”Naratus är en ljudbokstjänst för barn och ungdom i ålder 5-17 år. Hos oss kan du som vuxen vara säker på att ditt barn inte tar del av litteratur som inte är ämnad för barn. På så vis blir det en trygg arena för barnet att vistas i.

Med hjälp av vår upptaggning av böckerna kan barn och vuxna dessutom filtrera sig fram till exakt rätt ljudböcker, utifrån tematik, pedagogik eller värdegrund. På så vis blir ljudboken mer än underhållning – den blir till ett stöd i barnets utveckling.”

Sedan starten har det diskuterats om Naratus även borde omfatta andra bokformat, till exempel e-böcker.

”Men” säger Jacob, ”vi känner oss trygga i att göra en riktigt bra ljudbokstjänst först. Det är inte formatet på boken som gör att den funkar eller ej, utan det är berättelsen. Och vi vill lyfta fram berättelsen. Vi kan alltid koppla på e-böcker senare om vi tycker att det känns relevant.”

Idag finns tjänsten tillgänglig som app hos App Store – här kan du ladda ner den.

Vad skiljer er från andra ljudbokstjänster?

”Vi skiljer oss på många sätt från drakarna på marknaden. Vi är en liten startup utan externt kapital och det har gjort att vi har ifrågasatt varenda detalj i vad en ljudbokstjänst ska vara. Som ett exempel arbetar vi med intäktsdelning fullt ut. Alla inblandade, från författare och inläsare till oss och våra partners, tar risk och vi delar alla på förtjänsten. Transparent och utan konstiga halvmesyrer.

Ett annat exempel är sök- och filterfunktionen i tjänsten. Eftersom vi taggar allt material ser vi exakt vad våra kunder efterfrågar. På så vis kan vi sedan efterfråga det hos våra författare och förlag. Det gör att makten ligger hos kunden istället för hos de stora förlagen.”

 Vi vill vara den aktör som hjälper oetablerade aktörer, som egenutgivare, att nå ut.

Fokus på småförlag och egenutgivare

”Vårt sortiment skiljer sig också mycket från våra konkurrenter. Vi avstår helst från de stora förlagens kataloger och arbetar istället med mindre förlag och egenutgivare. Det skrivs så enormt mycket bra barnlitteratur som aldrig får en möjlighet att nå konsumenterna på grund av de stora förlagens dominans över distributionskanalerna. Vi vill vara den aktör som hjälper oetablerade aktörer att nå ut.

Och eftersom det är få av de mindre förlagen och egenutgivarna som producerar egna ljudböcker har vi bestämt oss för att hjälpa till med det också. Så vi erbjuder alla partners kostnadsfri ljudboksinläsning helt enkelt! Vem som helst kan egentligen göra en bra ljudboksspelare idag. Storheten i Naratus är att vi går hela vägen i att vara till mesta möjliga nytta för våra kunder och partners.”

Innehåll som ifrågasätter stereotyper

”Genom kulturen som barn konsumerar påverkas deras värdegrund och det är upp till oss vuxna att ta ansvar för hur den påverkas. Naratus ska vara en plats där barn och deras vuxna hittar ljudböcker som inkluderar, ifrågasätter normer och bygger självkänsla. Om våra kunder väljer att lyssna på böcker som ifrågasätter våra stereotypiska uppfattningar av funktionshinder, genus, ursprung eller andra fördomar är upp till dem. Vårt uppdrag är att göra det möjligt att välja.”

Vad tycker ni om ljudboken som format?

”Ljudboken som format är spännande av många olika skäl. Vi är många som minns kassettbanden från när vi var små med berättelser som rullade tills banden åts upp av bandspelaren. Att enbart lyssna utan bildstöd triggar fantasin vilket ökar kreativiteten, inte bara hos barn. Ljudboken är dessutom tillgänglig när vi ser att många barn har svårigheter med att läsningen.”

Att enbart lyssna utan bildstöd triggar fantasin vilket ökar kreativiteten, inte bara hos barn.

”En annan väldigt positiv aspekt som har överraskat oss är att tonåringar konsumerar ljudböcker hos oss samtidigt som man spelar datorspel eller gör skolarbeten på datorn. Då blir ljudboken mer av en ljudmatta, vilket är väldigt spännande. Där kan det finnas rum för framtida utveckling.”

Det egna intresset banade väg för ljudbokstjänsten

”Litteraturen har alltid varit närvarande i mitt liv på lite olika sätt. Jag har alltid läst mycket men sedan ljudboken och podcasten kom är det formatet lika naturliga som pappersboken för mig. Men jag har alltid känt en viss svårighet att hitta litteratur som passar min personliga smak. När jag sedan fick barn och ville hitta inkluderande, normkritisk barnlitteratur som stödjer den värdegrund som jag delar med många andra växte frustrationen. Jag hade helt enkelt inget sätt att hitta de böcker som jag hade på känn fanns där ute.

Där någonstans föddes tanken om Naratus – en tjänst som vuxna kan använda för att hitta litteratur som på olika sätt stödjer pedagogiska tankar, värdegrund eller olika tematiska inriktningar.”

Vad har ni för planer för Naratus framöver?

”Sedan lanseringen, sommaren 2017, har vi fokuserat på att lära oss så mycket som möjligt om våra kunder. Nu när vi kliver in i 2018 fokuserar vi på att hitta ännu fler kvalitetsböcker att publicera och/eller producera. Efterfrågan är stor och vi får många signaler från både kunder och partners om att det vi gör är rätt. Inom en femårsperiod är vi en väl etablerad spelare på marknaden. En spelare som utgör den direkta kanal mellan författare/förlag och kund som saknas idag.”


Skriver du barnböcker och tycker Naratus verkar spännande?

Ta kontakt med Jacob på [email protected].

Naratus har fasta avtal beroende på om du har en färdig ljudbok eller om du behöver hjälp med inläsningen. Ditt manus behöver inte vara publicerat tidigare och du behöver inget förlagskontrakt.

Maja Lind

Maja Lind

Digital marknadsförare på Type & Tell tillika retoriker som älskar deckare, poddar om brott och straff och franska bulldogs.