Mattias Lundberg egenutgivning

Mattias Lundberg: ”Jag styr själv över deadline och hela processen”

Enkelt, snabbt och kontroll över processen – tre faktorer som fick Mattias Lundberg att välja självpublicering framför förlag. Hans senaste bok ”Det är sant  det stod ju i tidningen!” trycktes i 8.000 exemplar och är så gott som slutsåld.

När bestämde du dig för att skriva din första bok?
– Jag kände att jag hade ett budskap, någonting som jag ville förmedla. Jag ville skriva något annat än vetenskapliga texter, paketera mitt skrivande på ett nytt sätt för att nå en ny målgrupp.

Mattias Lundberg är psykolog, föreläsare, moderator och författare. Hans mål är att göra psykologi ”okrångligt och tillgängligt för alla”. Sin första bok gav han ut för tio år sedan.

–  Jag hade inga förväntningar på att den första boken skulle sälja, men det rullade på över förväntan. Med böckerna kom en massa roliga nya uppdrag, en sidoeffekt som jag inte räknade med från början.

Mattias Lundberg är rapp och effektiv; det finns ingenting av karikatyrpsykologens sävlighet över honom. Och för denna bok fungerade inte förlagens tidsplanering utan den behövde komma ut snabbt. Om man vet precis vad man vill berätta, måste det då ta tid att ge ut en bok?

– För mig passar egenutgivning mycket bättre. Det går så snabbt eller så sakta som jag vill. Jag styr över deadline och process, vilket är en stor styrka.

Hur mycket ägnade du dig åt detaljer som papper, format och liknande?
– Inte mycket – där förlitar jag mig på andra. Jag tog hjälp av en grafiker. Gör det du är bäst på, och lämna övriga delar åt andra som kan det bättre. Men har du inte råd att anlita någon så tror jag absolut att du kan lära dig sköta det hela själv.

Det stod ju i tidningen

”Det är sant – det stod ju i tidningen!” har Mattias skrivit tillsammans med Stefan Söderfjäll och tillsammans gav de ut boken via Type & Tell.

Att börja jobba med marknadsföring och säljkanaler redan under skrivfasen har varit en viktig lärdom för Mattias Lundberg. Börja prata med människor i din omgivning om bokens ämne, väck ett intresse, undersök olika möjligheter och kanaler för att sälja; sälj boken innan den finns, helt enkelt.

– I marknadsföringen är det både boken och dig själv du ska sälja. Så snart jag sätter igång med skrivandet börjar jag tänka ”vad behöver jag göra för att den här boken ska bli intressant och sälja?”. Det fattade jag inte från början, jag har blivit mycket bättre på detta under de senaste åren, säger Mattias Lundberg.


Mattias Lundbergs tips:

  • Marknadsför boken innan den är klar. Prata med folk, väck intresse!
  • Om du har råd: Ta hjälp med sådant du inte behärskar.
  • Vill du ha kontroll över deadline och process – välj egenutgivning.
Ludvig Persson

Ludvig Persson

Språkvetare med egna författardrömmar och en förkärlek för bildspråk, bollsporter och bibliotek.