Lillhagaskolan, klass 9E

Den diktande klassen

I höstas skrev vi här på bloggen om att vi var intresserade av ett pilotprojekt. Och vi fick napp! Maria Edgren, författare tillika svensklärare på Lillhagaskolan i Nykvarn, hörde av sig. Hennes klass hade under förra våren börjat arbeta med lyrik och Maria fick den strålande idén att med vår hjälp göra en bok av deras arbete. Vi fick en…

New York

Rapport från Digital Book World Conference 2016

7 – 9 mars besökte jag Digital Book World Conference i New York. Det är en årlig konferens som täcker in och berör de utmaningar och möjligheter bokbranschen står inför, med fokus framförallt på den digitala transformationen som vi just nu går igenom. Ur ett bokbranschperspektiv är det alltid intressant och inspirerande att se att självpublicering är så etablerat på…